Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych

1. Czyszczenie – Usuwanie grubego brudu , obornika ,resztek paszy oraz usunięcie przenośnego sprzętu
2. Oczyszczenie linii pojenia  z glonów , pozostałości witamin i antybiotyków oraz z kamienia wodnego i składników mineralnych.

Oczyszczanie najlepiej wykonać preparatami mającymi właściwości rozpuszczania osadów mineralnych  i organicznych, nie niszcząc przy tym mytych i dezynfekowanych powierzchni.
Po oczyszczeniu i dezynfekcji roztwór myjąco-dezynfekujący należy usunąć z przewodów i poideł. Następnie przepłukać wodą pitną do zaniku charakterystycznego odczynu.

3. Mycie

Mycie polega na usunięciu brudu z powierzchni wewnątrz pomieszczeń dla zwierząt .

  • W celu dobrego namoczenia powierzchni należy nanieść aktywną pianę . Takie postępowanie daje bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędności wody jak i preparatów myjących. Ważne jest również zachowanie właściwej kolejności nanoszenia piany (od dołu do góry)
  • Następnie staranne zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem (od góry do dołu ) .  Aby zwiększyć efektywność mycia należy stosować odpowiednie preparaty mające właściwości silnego zmniejszania napięcia powierzchniowego i odtłuszczania. Dobrze jeżeli posiada właściwości dezynfekcyjne . Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić ją do wyschnięcia.Jest to istotne, ponieważ w trakcie wysychania ginie wiele drobnoustrojów. Ponadto sucha powierzchnia nie zmienia stężenia nanoszonych środków dezynfekcyjnych

4. Dezynfekcja zasadnicza

Dezynfekcja stanowi końcowy etap, eliminując wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Prawidłowa a przede wszystkim skuteczna dezynfekcja nie jest jednak możliwa bez poprzedzających ją czynności wstępnych czyli oczyszczenia z pozostałego pomiotu i umycia pomieszczenia .

Najbardziej rozpowszechnioną metodą aplikacji środków dezynfekcyjnych jest metoda zraszania powierzchni. Przy tej metodzie, konieczne jest doprowadzenie powierzchni po myciu do stanu suchego.
Zdarza se że hodowcy dezynfekują  ściółkę przed zasiedleniem kurnika. Zabieg ten, moim zdaniem podnosi koszty  niewspółmiernie do uzyskiwanych efektów. Ponadto, gdy jest wykonywany na mokro z zastosowaniem metody zraszania, a ściółka jest dosuszana, grozi obniżeniem jej jakości z uwagi na podwyższenie jej wilgotności ( Oczywiście przy założeniu, że ściółka jest dobrej jakości a hodowca zna źródło pochodzenia ).

Dezynfekcja za pomocą metody ZAMGŁAWIANIA TERMICZNEGO Stosowania w tej metodzie mgła osiada równomiernie, cienką warstwą na wszelkich powierzchniach nawet  tych trudno dostępnych. Mgłę uzyskuje się przy pomocy specjalnych urządzeń – zamgławiaczy termicznych , mających zdolność rozproszenia  cieczy w powietrzu do kropel mniejszych niż 50μm i przenoszenia ich na stosunkowo duże odległości (przeciętny kurnik ma 100 m. długości).

Metoda dezynfekcji z zastosowaniem “zimnej mgły” szczególnie nadaje się do dezynfekcji powietrza w celu nie dopuszczenia do rozwoju choroby w kurniku, chlewni czy oborze. Jednakże nie każdy środek do dezynfekcji można wówczas zastosować.
Taki preparat nie może być toksyczny ani nie może drażnić dróg oddechowych.