Odławianie kun

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAsposób na kunę

Zwalczanie / wyłapywanie dzikich zwierząt takich jak kuny , łasice  przeprowadzamy za pomocą pułapek na dzikie zwierzęta wykonanych z mocnych prętów .

BIOFRESH klatki do łapania kun

Nieprawidłowe używanie pułapki nie spowoduje wyłapania drapieżnika , a co za tym idzie niesie ryzyko do zniechęcenia drapieżnika przed każdą następną pułapką , a to spowoduje , że wyłapanie będzie prawie niemożliwe .

sposób na lisy

Stosujemy odpowiedniej wielkości pułapki na kuny z odpowiedniej czułości systemem zapadni oraz dopieramy odpowiednią przynętę na kunę .